Classic Rock

8

Strauja, Strauja Upe Tecēj - Raimonds Pauls - Pianista Biogrāfija (CD)

Posted on by Zulkirn

Voodooran

8 Comments

  1. Operas āriju solo ar klavieru palīdzību izdzied neviens cits kā Maestro Raimonds Pauls. FOTO: Albuma vāks Projekta idejas autors Māris Briežkalns stāsta, ka Maestro piekritis idejai zibenīgi, jo ar operu un īpaši Džordžu Gēršvinu Raimondam Paulam ir īpašas attiecības, kas izriet no viņa aizrautības ar džezu jau agrā jaunībā.
  2. Strauja, strauja upe tek Gar bāliņa namdurvīm. Eita, brāļi, raugaties, Ko ta strauja upe nes. Ta nes zaļu ozoliņu Ar visām bititēm. Citas Tautas Dziesmas. Upīt’ saka tecēdama. Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.
  3. Top CD Stubs; Documentation Strauja, strauja upe tecēj' piano: Raimonds Pauls & Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra stīgu grupa: Summertime: Pianista biogrāfija: piano: Raimonds Pauls: R. Pauls plays G. Kancheli: grand piano: Raimonds Pauls: Raimonds Pauls (Ogres tip. P. 10 — 73).
  4. Raimonds Pauls: "Savu meitu es audzināju pa gabalu", tāpēc arī mazmeitas arī redzu pa gabalu. 7 2. Žultains ir pats Pauls, un sekla tā dvēsele. gada decembrī To nepārprotami rāda intervija. Ir jāsaprot, ja ir negatīvi spriedumi, vainīgs ir pats cilvēks. VISI ir grēcinieki, bet ''lieli'' mākslinieki - pirmām.
  5. Nemuno intako Straujos upės Lietuvoje nuotraukos. Strauja ties Kurmiške, ties Kamintiškėmis, ties Zakavoliais, Merkine. Tiltas per Straują ties Vaičiške.
  6. 2. Raimonds Pauls un Guntars Račs “ populārākās dziesmas” 3. Raimonds Pauls “ populārākās un jaunākās dziesmas” 4. Prāta vētra “50 populārākās dziesmas” 5. Uldis Marhilevičs “50 populārākās dziesmas” 6. Lauris Reiniks “50 populārākās dziesmas” 7. Guntars Račs “ populārākās dziesmas” 8.
  7. Strauja strauja upe tecēj strauja strauja upe tecēj gar brālīša namdurvīmi,gar brālīša namdurvīm. Nedrīkstēju pāri jāti baidās manis kumeliņis Jāj brālīti droši pāri, neslīks tavis kumeliņis Apakšā baltas smiltis, Virsū skaidrais ūdentiņis. Zobens grieza baltu smilti, Ūdens skaloj kumeliņu Spoža spalva kumeļami.
  8. Maestro Raimonds Pauls sakomponējis melodiju sava drauga, krievu dzejnieka Iļja Rezņika dziesmai „Cariene Dzimtene – Krievija”, kura varētu kļūt par jauno Krievijas himnu. Pats Pauls izteicies, ka viņu par šo dziesmu padzīs no Latvijas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *